Hariv meelelahutuslik õpe (Edutainment)

Autor: Aimar Lints

Õppeasutus: Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž


Maht: 0.4 EAP


Sihtrühm: klassiõpetaja eriala


Õpiobjekti eesmärk: Õpiobjekti eesmärgiks on uurida erinevaid võimalusi, kuidas paremini kaasata õpilasi õppetöösse läbi meelelahutusliku õppe.


Õpiväljundid: Õpilane teab ja mõistab meelelahutusliku õppe terminit, erinevaid kaasaegseid õppevorme meelelahutuslikus õppes.